Bogdan Stepanović, predstavnik Mreže mlade generacije SND, učestvovao je na prvom godišnjem sastanku Odbora direktora Međunarodnog nuklearnog kongresa mladih  (IYNC). S obzirom da smo od 2024. godine članovi IYNC, ovo je bilo prvo učešće Mreže mlade generacije SND na sastanku Odbora direktora IYNC.

Tokom sastanka, predstavnici nuklearnih društava iz različitih delova sveta razgovarali su o trenutnim izazovima u oblasti komunikacije i obuke u oblasti primene nuklearne energije, posebno u svetlu klimatskih promena. Novi predlozi izneti na sastanku, pružaju nam mogućnosti za jačanje saradnje sa kolegama na regionalnom i međunarodnom nivou. 

Podržavamo Bogdana da nastavi aktivno da nas predstavlja u IYNC.