Nuklearno veče – Radioaktivni otpad

 

Svaka ljudska delatnost za posledicu ima stvaranje otpada, pa tako i upotreba izvora jonizujećeg zračenja koje je čovek stvorio. U toku ovog predavanja saznaćete: da li sve radijacione delatnosti doprinose stvaranju opasnog radioaktivnog otpada, kakvi su tretmani za smanjenje zapremine radioaktivnog otpada i da li radioaktivni otpad može da se reciklira.

 

Jedna od najvećih zabrinutosti javnog mnjenja je radioaktivni otpad koji nastaje izgaranjem nuklearnog goriva u elektranama. Kako se upravlja takvom vrstom otpada, kolike su to količine otpada, čemu služe skladišta, a čemu odlagališta otpada, saznaćete od naših predavača.

 

Provedite veče u nuklearnom društvu!

 

Teme:

  • Principi upravljanja radioaktivnim otpadom – dr Milutin Jevremović, Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za radioizotope

 

  • Upravljanje istrošenim nuklearnim gorivom i visokoaktivnim radioaktivnim otpadom – dr Milan Vujović, Potpredsednik Srpskog nuklearnog Društva