Da li je radioaktivnost prirodna pojava ili rezultat čovekove aktivnosti?

Kada i kako je otkrivena pojava radioaktivnosti? Da li znamo kako nastaje radioaktivno zračenje i koji sve izvori zračenja postoje? Da li su izvori radioaktivnosti nuklearno oružje i nuklearna postrojenja ili su pak oni svuda oko nas? Na koji način se detektuje zračenje?

Vratimo se na početak 20. veka i zaronimo u svet atomskog jezgra sa dr Jovanom Knežević Radić, docentkinjom na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta (UNS), gde ćemo otkriti fundamente pojave radioaktivnosti.

O predavaču:

Dr Jovana Knežević Radić je docentkinja na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Završila je osnovne, master i doktorske studije na istom fakultetu, sa doktorskom disertacijom u oblasti nuklearne fizike na temu razvoja koincidentnih metoda za analizu vremenskih karakteristika nuklearnih procesa. Svoj naučno-istraživački rad realizuje dominantno u oblasti gama spektrometrije, koincidentnih tehnika, interakcija kosmičkog zračenja, Monte Karlo simulacije, kao i ispitivanja radioaktivnosti životne sredine. Autor je i koautor više radova objavljenih u međunarodnim časopisima, kao i više saopštenja na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Vidimo se u četvrtak u Naučnom klubu u Novom Sadu!