Osnovni, i trenutno jedini, izvor finansiranja Srpskog nuklearnog društva jesu članarine. Svi članovi doprinose radu Društva po principu pro bono publico, tj. profesionalno se angažuju volonterski i bez naknade za opšte dobro. Sav prihod od članarina služi za pokrivanje troškova koje ima svako udruženje kako bi uopšte postojalo i radilo.  

Ako želite da nam pomognete u radu, donaciju možete uplatiti na račun Srpskog nuklearnog društva.

Dinarski račun

Banca Intesa ad Beograd

160-6000001721589-47

Instrukcije za uplate iz inostranstva (valuta EUR)

Correspondent bank

BCITITMM

INTESA SANPAOLO SPA

MILANO

ITALY

Account With Institution:

DBDBRSBG

BANCA INTESA AD BEOGRAD

MILENTIJA POPOVICA 7B

11070 NOVI BEOGRAD

SERBIA, REPUBLIC OF

Beneficiary Customer:

RS35160600000172159820

SRPSKO NUKLEARNO DRUSTVO

MIKE PETROVICA-ALASA 12-14

BEOGRAD-GROCKA, SERBIA, REPUBLIC OF Ako imate dodatna pitanja u vezi sa donacijama, kontaktirajte nas na: office@nuclear.org.rs ili nuclearsociety.srb@gmail.com