MISIJA

Srpsko nuklearno društvo osnovano je 2023. godine inicijativom i entuzijazmom mladih stručnjaka sa željom da zajednički doprinesemo poboljšanju kvaliteta života građana i očuvanju životne sredine upoznavanjem javnosti, a posebno mladih, sa prednostima raznovrsnih mirnodopskih primena nuklearne energije u industriji, medicini, ekologiji, poljoprivredi i u svim ostalim segmentima svakodnevnog života.

VIZIJA

Dobro znamo da se svaki sistem u prirodi, a posebno u društvu, protivi promeni, pa je pred nama veliki dugoročni, ali rešiv, izazov da podignemo svest javnosti o prihvatanju nuklearne energije i da podstaknemo mlade da se obrazuju u oblasti mirnodopskih primena nuklearne energije. Ulažemo naš entuzijazam i obrazovanje, koje smo stekli u Srbiji i u inostranstvu, da uključimo što više zainteresovanih privrednih subjekata, institucija i pojedinaca u afirmaciju oblasti nuklearnih nauka i tako ostvarimo naš doprinos dobrobiti građana i održivom razvoju Republike Srbije. 

STRATEGIJA

Srpsko nuklearno društvo stvara mehanizam kojim će se pospešiti interakcija i ojačati saradnja obrazovnih i naučnih institucija, državnih organa, privrednih subjekata i udruženja sa međunarodnim organizacijama da bi se stekli uslovi za razmenu, prenošenje i širenje znanja, iskustava i dobre prakse. Radimo na afirmaciji oblasti nuklearnih nauka među mladim generacijama, na razvoju kadrova i na jačanju kapaciteta u cilju sigurne i bezbedne  mirnodopske primene nuklearnih tehnologija.

Kolektivni članovi

Sporazumi o saradnji

Srpsko nuklearno društvo/Serbian Nuclear Society