Članovi društva mogu biti fizička lica, starija od 18 godina, državljani Republike Srbije ili strani državljani, čija profesija pripada oblasti mirnodopskih primena nuklearne energije ili su u okviru svoje profesije upućeni na oblast mirnodopskih promena nuklearne energije, i domaća ili inostrana pravna lica.

Svi članovi Društva prihvataju ciljeve Društva i poštuju Statut Društva.

  • Visina članarine – Odluka UO

Individualni članovi (fizička lica)

Članstvo se stiče popunjavanjem pristupnice za učlanjenje, uz preporuku najmanje dva člana Društva, nakon čega, u roku od 30 dana, Upravni odbor donosi odluku o pristupanju Društvu i o tome obaveštava podnosioca prijave.

  • Pristupnica za individualne članove
  • Spisak individualnih članova za 2023.godinu

Kolektivni članovi (pravna lica)

– javna ili privatna preduzeća i drugi privredni subjekti

– obrazovne i naučno-istraživačke institucije

– vladine ustanove i agencije

– naučna i stručna udruženja

  • Pristupnica za kolektivne članove

Kolektivni članovi – Generalni pokrovitelji Društva

– institucije koje su zainteresovane da uplatom članarine učestvuju u aktivnostima i finansiranju rada Društva.

Srpsko nuklearno društvo/Serbian Nuclear Society