Od svih izvora jonizujućeg zračenja koje je čovek stvorio, a kojima smo, kao populacija, izloženi u svakodnevnom životu, najveći doprinos ukupnoj dozi zračenja dolazi iz medicinskih primena zračenja. U medicini se jonizujuće zračenje koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Poredeći dijagnostiku i terapiju, pacijentne doze u dijagnostičkim tehnikama imaju mnogo veći doprinos godišnjoj dozi zračenja od onih u terapijskim.

Prošle nedelje, naša tema je bila dijagnostička radiologija, a ove nedelje nastavljamo sa temama iz nuklearne medicine, koja predstavlja široku oblast primene jonizujećeg zračenja u dijagnostici i terapiji.

Teme:

    • Proizvodnja radioizotopa za nuklearnu medicinu – Prof. dr Nikola Jovančević, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet (član Srpskog nuklearnog društva)

 

    • Priprema radiofarmaceutika za nuklearnu medicinu – dr Sanja Vranješ-Djurić, naučni savetnik, Insitut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za radioizotipe

 

    • Dijagnostika u nuklearnoj medicini – Bogdan Miljuš, Vojnomedicinska akademija, Institut za nuklearnu medicinu (član Srpskog nuklearnog društva)

 

    • Terapija u nuklearnoj medicini – Dr Marina Popović-Krneta, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, načelnik Odeljenja za nuklearnu medicinu