Od svih izvora jonizujućeg zračenja koje je čovek stvorio, a kojima smo, kao populacija, izloženi u svakodnevnom životu, najveći doprinos ukupnoj dozi zračenja dolazi iz medicinskih primena zračenja. U medicini se jonizujuće zračenje koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Poredeći dijagnostiku i terapiju, pacijentne doze u dijagnostičkim tehnikama imaju mnogo veći doprinos godišnjoj dozi zračenja od onih u terapijskim. U dijagnostičkoj radiologiji se koriste različite tehnike dobijanja medicinske slike strukture
tkiva i organa, koja lekarima pomaže u postavljanju dijagnoze. Najpoznatije i najrasprostranjenije tehnike snimanja su rendgenska snimanja i snimanja na CT skeneru. Tokom predavanja pričaćemo o ovim tehnikama, kao i o pacijentnim dozama u dijagnostičkoj radiologiji, pri čemu ćemo posebno izdvojiti temu o izlaganju trudnica zračenju u dijagnostičkoj radiologiji. Provedite veče u nuklearnom društvu!

Teme:
 Primene jonizujućeg zračenja u medicini – Prof. dr Koviljka Stanković, Predsednik Srpskog nuklearnog društva 
 Dijagnostička radiologija – Jelena Samac, medicinski fizičar, Klinički centar Vojvodine 
 Pacijentne doze u dijagnostičkoj radiologiji – dr Predrag Božović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča 
 Izlaganje trudnica zračenju u dijagnostičkoj radiologiji – dr Predrag Božović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča 

Link će biti dostupan 15 minuta pre početka večeri.