Jonizujuće zračenje u medicini koristi se u dijagnostičke i terapijske svrhe. Nakon dijagnostičke radiologije i nuklearne medicine, o kojima smo govorili tokom prethodnih predavanja, tema za, treće po redu, Nuklearno veče je primena jonizujućeg zračenja u radioterapiji. O različitim modalitetima primene zračenja u oblasti radioterapije govoriće medicinski fizičari.   

Teme:

  • Šta je radioterapija i kako se jonizujućim zračenjem leče pacijenti – Prof. dr Borislava Petrović, specijalista medicinske fizike, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, Načelnik Odeljenja za medicinsku fiziku Klinike za radioterapiju Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici
  • Planiranje eksterne radioterapije – Borko Nidžović, specijalista medicinske fizike, Odeljenje medicinske fizike Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
  • Brahiterapija – Igor Marić, mast. fiz., medicinski fizičar, Dnevna bolnica radioterapije u pododeljenju brahiterapije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
  • Stereotaksična radiohirurgija i radioterapija u Srbiji – Luka Dragojlović, mast. inž., specijalista medicinske fizike, Odeljenje radiohirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije