Članovi Srpskog nuklearnog društva održali su sastanak u hibridnom formatu u prostorijama Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, kolektivnog člana našeg Društva. Pripremamo se za predstojeće aktivnosti.

Pozivamo sve zainteresovane pojedince, koji su strukom u nuklearnim i radijacionim naukama, da nam se prdruže u radu.