Mreža mlade generacije Srpskog nuklearnog društva imala je čast da bude pozvana kao posmatrač na treći sastanak glavnog Upravnog odbora Mreže mlade generacije Evropskog nuklearnog društva, koji se nedavno održao u Ljubljani. Luka Stančev, predsednik Mreže mlade generacije Srpskog nuklearnog društva, je putem video linka predstavio naše Društvo i Mrežu.

Od strane stalnih članica ENS-YNG predložene su zajedničke aktivnosti sa našim Društvom, pre svega, na regionalnom nivou. Za naše Društvo je važno da aktivno saradjujemo sa mladom generacijom evropskih nuklearaca, kako bi smo podstakli mlade u Srbiji da biraju karijere u nuklearnim naukama ili one koje su povezane sa nuklearnim naukama.