Članovi Mreže mlade generacije Srpskog nuklearnog društva posetili su Institut za nuklearne nauke Vinča i Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije.

Za naše mlade, poseta Institutu za nuklearne nauke Vinča bila je inspirativno putovanje kroz svet nuklearne fizike. Naši članovi su imali priliku da posete Laboratoriju za fiziku (Lab 010). Posebnu pažnju su posvetili akceleratorskom postrojenju “Tesla”. Dr Zoran Jovanović, viši naučni saradnik, je bio domaćin našim mladim kolegama i upoznao ih sa istraživačkim i projektnim aktivnostima Laboratorije.

Akceleratorsko postrojenje “Tesla”, Institut za nuklearne nauke “Vinča”1

U Javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije (JP NOS), naši mladi su posetili reaktore RA i RB, dva nuklearna postrojenja koja su imala ključnu ulogu u nuklearnim istraživanjima u bivšoj Jugoslaviji, a zatim i u Srbiji. Ivana Maksimović, rukovodilac Sektora za razvoj i primenu nuklearnih tehnologija u JP NOS, ugostila je naše članove i pružila detaljne stručno-tehničke informacije o ovim impresivnim postrojenjima.

Kontrolna soba istraživačkog reaktora RA, JP Nuklearni objekti Srbije

Obe stručne posete su duboko inspirisale naše mlade i podstakle ih da se još više posvete nuklearnim naukama i njihovoj promociji u našoj zemlji.


Zahvaljujemo se Institutu za nuklearne nauke Vinča i Javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije na izdvojenom vremenu, srdačnom dočeku i prilici koju su pružili mladima da se bolje upoznaju sa fascinantnim spektrom mirnodopskih primena nuklearnih tehnologija.

Eksperimentalni reaktor RB, JP Nuklearni objekti Srbije
  1. Početna – Institut za nuklearne nauke “Vinča” (bg.ac.rs) ↩︎