Svetska nuklearna izložba – World Nuclear Exibition (WNE) je vodeći međunarodni događaj na kojem kompanije iz nuklearne industrije prikazuju svoja dostignuća u oblasti modernih nuklearnih tehnologija. Organizator Svetske nuklearne izložbe je Francusko udruženje nuklearne industrije – Groupement des Industriels Français de l’Energie Nucléaire (GIFEN). GIFEN je jedino profesionalno udruženje na globalnom nivou koje okuplja izvođače, kompanije, udruženja i sve ostale zainteresovane strane koje imaju delatnost u oblasti mirnodopskih primena nuklearnih tehnologija. Članovi Srpskog nuklearnog društva učestvovali su na poslednjoj održanoj Svetskoj nuklearnoj izložbi WNE 2023 u periodu od 28. do 30. novembra 2023. godine u Parizu. Ovom događaju prisustvovalo je više od 23000 posetilaca i više od 700 kompanija izlagača. Predsednik Mreže mlade generacije SND (SMD MMG) Luka Stančev i članovi SND MMG Lidija Gajinović i Bogdan Stepanović učestvovali su na WNE 2023 na poziv gospodina Frederika Mazalona iz francuskog EDF-a (Electricite de France), kompanije koja obavlja proizvodnju, prenos, distribuciju, snabdevanje, trgovinu i usluge u domenu električne energije. Ivan Knežević, rukovodilac sektora za zaštitu od zračenja u nuklearnoj elektrani Olkiluoto 3 u Finskoj, učestvovao je na WNE 2023 kao predstavnik kompanije AREVA i kao član Srpskog nuklearnog društva. Naša Jovana Knežević, zaposlena u Javnom reduzeću Nuklearni objekti Srbije, odabrana je kroz program finansijske podrške Mreže mlade generacije Evropskog nuklearnog društva (ENS YNG) da u okviru učešća na WNE 2023 predstavi razvoj svoje karijere u oblasti mirnodopskih primena nuklearnih tehnologija.

Tokom učešća na WNE 2023, naši članovi su posebnu pažnju posvetili izložbenim aktivnostima renomiranih nuklearnih kompanija kao što su EDF, ORANO, FRAMATOME, CNNC, Westinghouse, Nuscale i Nucadvisor. Takođe, detaljno su se upoznali sa izloženim rešenjima malih modularnih reaktora (SMR – Small Modular Reactors) čime su stekli uvid u najsavremenije tehnologije i moderne pristupe u oblasti primena nuklearne energije za proizvodnju električne energije, dobijanje toplote za grejanje, desalinizaciju i sl. Pored reaktorskih tehnologija, na WNE 2023 bila je prisutna i pridružena industrija, tj. proizvođači detektora zračenja i dozimetara, a posetioci su posebno bili impresionirani prisutnošću nuklearne robotike, čije inovativne primene zamenjuju tradicionalne manuelne procese u poljima jonizujućeg zračenja. U nastavku je foto materijal naših članova sa Svetske nuklearne izložbe WNE 2023.