Lidija Gajinović i Milica Krstović, stipendistkinje u programu IAEA Marie Sklodowska-Curie (MSCFP), aktivno su učestvovale na skupu “For More Women in Nuclear” koji je organizovala Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) u Beču 7. i 8. marta. Prilikom obeležavanja Međunarodnog dana žena, IAEA je okupila više od 400 mladih žena, stipendistkinja i alumnistkinja programa MSCFP, kao i učesnica programa Lise Meitner (LMP), koje su odabrale zanimanja u oblasti nuklearnih nauka. Razmena ideja, jačanje saradnje, umrežavanje, izgradnja samopouzdanja i razvoj liderskih veština bili su glavni ciljevi ovog skupa. Zajednička poruka sa skupa “Nuclear Needs Women” treba da posluži kao inspiracija mladim ženama da se opredele za pozive u nuklearnim naukama. Trenutno, u svetu žene čine samo oko 20 odsto nuklearne radne snage.