Predstavnici Mreže mlade generacije Srpskog nuklearnog društva učestvovali su na 7. naučnoj tribini organizovanoj u 2023. godini od strane Komisije za popularizaciju naučnog rada i naučnu tribinu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“. Tom prilikom Predstavnici Mreže održali su prezentaciju na temu „Mreža mlade generacije SND i njena uloga u karijernom razvoju mladih naučnika i stručnjaka u nuklearnim naukama“. Cilj prezentacije je bio predstavljanje rada Mreže mlade generacije SND i aktivnosti Mreže usmerene na razvoj karijere mladih stručnjaka u oblasti nuklearnih nauka. Predavanje je privuklo je veliku pažnju među istraživačima u Institutu „Vinča“ što je rezultovalo sadržajnom diskusijom na temu primena nuklearne energije i međudisciplinarnim istraživanjima povezanim sa nuklearnim naukama. Nakon tribine organizovano je neformalno druženje članova Mreže mlade generacije SND i kolega iz Instituta „Vinča“ u okviru koga su članovi Mreže posetili Laboratoriju za fizičku hemiju i biblioteku Instituta.

Zahvaljujemo dr Tamari Đurić na izvanrednoj organizaciji tribine, dr Milošu Momčiloviću koji je članove Mreže bliže upoznao sa radom Laboratorije za fizičku hemiju i Katarini Meglić koja je članovima Mreže predstavila bogatu arhivsku građu biblioteke Instituta „Vinča“ i omogućila pristup jednom od najvažnijih dela u istoriji nauke – Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica Isaka Njutna. Svim kolegama koji su se nakon tribine pridružili Mreži mlade generacije Srpskog nuklearnog društva želimo dobrodošlicu!